Letter from Mykolas Romeris University, Lithuania / Лист від Університету Миколаса Ромеріса, Литва

Dear Rector Prof. Dr. Viktor Ogneviuk,

Dear all members of academic community of Borys Grinchenko Kyiv University,

On behalf of  academic community of Mykolas Romeris University I would like to express our strong support to the people of Ukraine  who are fighting for  their Independent  State  and a right to live in freedom, democracy and peace. 

We, the people of Lithuania, stand together with your brave men and women who are in the front  lines of defending Ukraine and our shared European values against the brutality of the anachronistic  agressor. Our thougths are with  all the people of  Ukraine  suffering from the war in your country and mourn the lives that Ukraine already lost. 

Please stay assured that we firmly stand with you - our long-standing academic partner -  and the whole Ukrainian academic community. We are ready to  share bread, salt and  a shelter with those students,  academic staff members from Ukraine who are already a part of MRU global network and those wish to join us in the future. 

We have a strong belief  that peace will return to Ukraine so that democracy, rule of law and human rights could triumph against the ruthless totalitarian machine. Let’s stay united defending our common values and to continue our  work shaping a better future for our countries and people. 

“Glory to Ukraine! — Glory to the heroes!”

Sincerely Yours,  

Prof. Dr. Inga Žalėnienė Rector 

 

До проф. д-ра Віктора Огнев'юка ректора Київського університету імені Бориса Грінченка

Підтримка та відданність Україні 

Шановний ректоре, проф. д-р Віктору Огнев’юку!

Шановні члени академічної спільноти Київського університету імені Бориса Грінченка!

Від імені академічної спільноти Університету Миколи Ромеріса я хотіла б висловити нашу рішучу підтримку народу України, який бореться за свою Незалежну Державу та право жити у свободі, демократії та мирі.

Ми, народ Литви, стоїмо разом із вашими хоробрими чоловіками та жінками, які стоять на передовій захисту України та наших спільних європейських цінностей від жорстокості анахронічного агресора.  Наші думки разом з усім народом України, який постраждав від війни у вашій країні, і сумуємо за життями, які Україна вже втратила.

Будьте впевнені, що ми твердо підтримуємо вас – нашого багаторічного академічного партнера – і всю українську академічну спільноту.  Ми готові поділитися хлібом, сіллю та притулком із тими студентами, викладачами з України, які вже є частиною глобальної мережі MRU та бажаючими приєднатися до нас у майбутньому.

Ми твердо віримо, що мир повернеться в Україну, щоб демократія, верховенство права та права людини змогли перемогти нещадну тоталітарну машину.  Давайте залишатися єдиними, захищаючи наші спільні цінності та продовжувати нашу роботу, формуючи краще майбутнє для наших країн і людей.

«Слава Україні!  — Героям слава!»  

Щиро Ваша,
Проф. д-р Інга Жаленієне
ректор

© 2024 Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University